Tiedotteet‎ > ‎

Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 28.9.2016

lähettänyt Anne Alppi 24.8.2016 klo 0.53   [ 14.9.2016 klo 3.57 päivitetty ]
Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kartanonrannan koululla, luokassa 1111 klo 17.30. Lämpimästi tervetuloa kaikki Kartanonrannan koulun huoltajat kuuntelemaan ja vaikuttamaan koulun asioihin. Kokouksessa valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen johtokunnan toivoma sääntömuutos koskien johtokunnan kokoa ja yleisvarajäseniä. Ennen kokousta mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimtakertomukseen ja taseeseen. 


Ohessa vuosikokouksen esityslista ja kohdassa §9 erikseen mainittuna yhdistyksen johtokunnan esittämä sääntömuutos koskien johtokunnan kokoonpanoa.

Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 28.9.2016

Aika: 28.9.2016 klo 17.30

Paikka: Kartanonrannan koulu, luokka 1111

Osallistujat: Kartanonrannan koulun oppilaiden huoltajat

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

2§ Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3§ Esityslistan hyväksyminen

4§ Esitellään toimintakertomus ajalta 1.82015-31.7.2016 sekä tilit ja toiminnantarkastajien

lausunto

5§ Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

yhdistyksen hallitukselle

6§ Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2016-2017

7§ Jäsenmaksut. Johtokunta esittää jäsenmaksujen pitämisen ennallaan 10€/perhe.

8§ Kokouspalkkiot. Johtokunta ehdottaa ettei kokouksista makseta palkkioita kaudella 2016-2017.

9§ Sääntömuutos. Johtokunta esittää johtokunnan kokoonpanon muutosta.

Pykälä 13

Vanha sääntö:

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Lisäksi koulun edustaja voi osallistua kokouksiin. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuoksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Ehdotus uudeksi:

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä sekä 1-4 yleisvarajäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Yleisvarajäsen toimii täysivaltaisena jäsenenä siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai muuten estynyt. Yleisvarajäsenille sovitaan kokouksiin kutsumisjärjestys. Yleisvarajäsenet kutsutaan aina johtokunnan kokouksiin, jolloin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Lisäksi koulun edustaja voi osallistua kokouksiin. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuoksi kerrallaan, samoin yleisvarajäsenet ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

10§ Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2016-2017. Erovuorossa ovat Sari Ala-Kulju, Anne Alppi, Heta Hakanen, Maiju Kajava ja Riina Rautee

11§ Valitaan toiminnantarkastajat sekä varatoiminnantarkastajat.

12§ Muut asiat.

13§ Kokouksen päättäminen.

Comments